Omet navegació

eXeLearning

Fórmules matemàtiques en
eXeLearning, potenciat amb MathJax

eXe Powered by MathJax

Aquesta secció està dedicada a eXeLearning, sobretot a la instal·lació de MathJax, que és el que ho fa possible. Un cop realitzat això es podran escriure fórmules directament al costat del text.