Omet navegació

Crèdits i descàrregues

Aquest document i qualsevol de les seves parts està sota llicència Cretive Commons BY - SA, això significa que el pots distribuir lliurement així com crear obres derivades amb les restriccions següents: has de referenciar correctament l'autor i has de compartir-lo sota la mateixa llicència.

Aquesta pàgina es troba a: https://calatex.bilateria.org

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu
Títol Fórmules matemàtiques amb \( \LaTeX \)
Descripció Manual per escriure fórmules usant la notació LaTeX amb especial incidència a eXeLearning a través del motor de visualització de Javascript, MathJaX.
Autor Juan José de Haro
'Llicència' Creative Commons BY-SA 4.0
DOI 10.5281/zenodo.6900960

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)