Omet navegació

Escriptura de fórmules

En aquesta secció disposeu d'una extensa descripció de les fórmules matemàtiques que es poden crear. Les diferents seccions estan ordenades segons la complexitat. Al final s'inclou una pàgina anomenada Altres fórmules on s'han inclòs fórmules que no encaixaven a les seccions anteriors (com els límits, per exemple).

Índex de la secció

Activa JavaScript para ver el índice.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)