Omet navegació

Text a les fórmules

En aquesta secció

Aprendrem a inserir text en una fórmula i a canviar l'atribut negreta.

Escriure text a les fórmules

El text no es pot escriure directament, ja que no es respecten els espais i les lletres surten en cursiva. Si volem introduir text en una fórmula, farem servir \text{...}

  • Per exemple  d = \displaystyle \frac{\text{massa}}{\text{volum}}: \( d = \displaystyle \frac{\text{massa}}{\text{volum}} \)

Negreta

Es tanca entre claus el text a: \bf{...}. Per exemple:

  • \( \displaystyle \frac 1 2 = \bf{0.5} \), ara el valor decimal està en negreta: \(\displaystyle \frac 1 2 = \bf{0.5}\)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)