Omet navegació

Numerar equacions

En aquesta secció

Aprendrem a numerar equacions i referenciar-les mitjançant una etiqueta.

Numeració automàtica

El codi LaTeX que farem servir en aquesta pàgina no necessita els símbols de parèntesis o claudàtors envoltant el codi LaTeX, MathJax és capaç de detectar-lo automàticament.

Perquè les fórmules puguin ser numerades, les tancarem entre  \begin{equation} i \end{equation} tal com es mostra a l'exemple.

\begin{equation}
   E = m \cdot c^2
\end{equation}

De este modo la ecuación queda numerada.

\begin{equation}
E = m \cdot c^2
\end{equation}

Si añadimos más ecuaciones, actuando del mismo modo, la numeración será consecutiva:

\begin{equation}
   F = m \cdot a
\end{equation}

\begin{equation}
F = m \cdot a
\end{equation}

Referenciar equacions

Per fer referència a una equació hem d'afegir una etiqueta a la forma: \\label{etiqueta} i després, per fer-hi referència, fer servir:

\ref{etiqueta} o \eqref{etiqueta}

La diferència entre aquests dos tipus en què en el primer cas la referència no portarà parèntesis i en el segon sí.

\begin{equation} \label{ecuacion} 
x^2 - 5 x + 6 = 0
\end{equation}

\begin{equation} \label{sol1}
x_1 = \frac{5 + \sqrt{25 - 4 \cdot 6}}{2} = 3
\end{equation}

\begin{equation} \label{sol2}
x_2 = \frac{5 - \sqrt{25 - 4 \cdot 6}}{2} = 2
\end{equation}

En \ref{sol1} y \ref{sol2} hemos resol l'equacio \ref{ecuacion}

En \eqref{sol1} y \eqref{sol2} hemos resol l'equacio \eqref{ecuacion}

\begin{equation} \label{ecuacion} 
x^2 - 5 x + 6 = 0
\end{equation}

\begin{equation} \label{sol1}
x_1 = \frac{5 + \sqrt{25 - 4 \cdot 6}}{2} = 3
\end{equation}

\begin{equation} \label{sol2}
x_2 = \frac{5 - \sqrt{25 - 4 \cdot 6}}{2} = 2
\end{equation}

En \ref{sol1} i \ref{sol2} hemos resol l'equacio \ref{ecuacion}

En \eqref{sol1} i \eqref{sol2} hemos resol l'equacio \eqref{ecuacion}

Numeració manual d'equacions

Podrem numerar-les de forma manual afegint-hi \tag{...}. Per exemple:

\begin{equation} \tag{A} \label{recta}
y = mx + n
\end{equation}

\ref{recta} és l'equació d'una recta.

\begin{equation} \tag{A} \label{recta}
y = mx + n
\end{equation}

\ref{recta} és l'equació d'una recta.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)