Omet navegació

Símbols

\(\LaTeX\) Resultat
\cdot \( \cdot \)
\cdots
\(\cdots\)
\circ \(\circ\)
\cup
\(\cup\)
\cap
\(\cap\)
\div \(\div\)
\pm \(\pm\)
\times \(\times\)
\infty \(\infty\)
\space (espai)
\forall \(\forall\)
\nexists
\(\ne\)
\emptyset
\(\emptyset\)
\in
\(\in\)
\notin
\(\notin\)

\boxed{...}

\boxed{x= \dfrac 1 4}

\(\boxed{x= \dfrac 1 4} \)

També podeu fer-ho amb una barra invertida seguida d'un espai

En general, afegint \not davant un símbol s'aconsegueix el seu ratllat

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)