Omet navegació

Delimitadors

En aquesta secció

Veurem com utilitzar els delimitadors més habituals i com fer que variïn la seva mida per adaptar-se a les fórmules.

 Delimitador   Expressió
\(( ... )\) ( ...)
\([ ... ]\) [ ... ]
\(\{ ... \}\) \{ ... \}
\(\lfloor ... \rfloor\) \lfloor ... \rfloor
\(\lceil ... \rceil \) \lceil ... \rceil
\(|\) |
\(\|\) \|
\(\backslash\) \backslash

Grandària dels delimitadors

Podem fer que els delimitadors s'ajustin a les proporcions de la nostra fórmula posant-hi al davant \left i darrere \right.

\( y = \left ( \displaystyle \frac {\sin x}{x} \right ) ^2 \)

\( y = \left ( \displaystyle \frac {\sin x}{x} \right ) ^2 \)

Si desitgem un delimitador només per un dels dos costats, substituirem un dels delimitadors per un punt.

\( \left \{ e^{\pi i} + 1 = 0 \right .  \)

\( \left \{ e^{\pi i} + 1 = 0 \right .  \)

Delimitadors en més duna línia

Per alinear fórmules a més d'una línia s'utilitza begin{aligned} al principi i end{aligned} al final.

En el següent exemple es pot veure un sistema de dues equacions amb dues incògnites. Tinguem en compte el següent:

  • El sagnat no és necessari, s'hi ha inclòs per afavorir la llegibilitat.
  • Les línies (files) se separen amb dues barres invertides: \\
  • Les columnes se separen amb el símbol: & (no són imprescindibles, però fan que les equacions estiguin alineades pel símbol de l'igual).
\[
  \left \{
    \begin{aligned}
      5x+y & = 1\\
      -x+2y & = 0
    \end{aligned}
  \right .
\]

\[
  \left \{
    \begin{aligned}
      5x+y & = 1\\
      -x+2y & = 0
    \end{aligned}
  \right .
\]

Al següent exemple, corresponent a una funció a trossos, el text s'indica mitjançant \text{...} i els espais amb una barra invertida amb un espai darrere.

\[
  f(x) = 
  \left \{
    \begin{aligned}
      2x+1 &,\ \text{si} \ x < 1\\
      x+2 &,\ \text{si} \ 1 \le x \le 10 \\
      2^x-1 &,\ \text{si} \ x > 10
    \end{aligned}
  \right .
\]


\[
  f(x) =
  \left \{
    \begin{aligned}
      2x+1 &,\ \text{si} \ x < 1\\
      x+2 &,\ \text{si} \ 1 \le x \le 10 \\
      2^x-1 &,\ \text{si} \ x > 10
    \end{aligned}
  \right .
\]

Vegeu la secció Arrays, matrius i sistemes on s'obté un resultat semblant però amb més control sobre el producte final.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)