Omet navegació

Gràfics matemàtics a eXe

Avís:
Aquesta secció només és per als que vulguin utilitzar gràfics matemàtics utilitzant el paquet TikZ, que requereix un coneixement previ sobre el seu funcionament. Més avall es proporcionen un parell d'adreces per aprendre allò més bàsic.

TikZ és un llenguatge per dibuixar gràfics a \(\LaTeX{} \) sense la necessitat de cap eina addicional. MathJax no porta implementat aquest paquet, però pot ser incorporat a eXeLearning a través d'un script extern anomenat TikZJax.

La manera d'afegir TikZ és molt senzilla. Només cal posar el codi següent a la secció HEAD del projecte. Podeu posar-vos a continuació del motor del MathJax, tal com s'explica a la secció Motor MathJax en eXe.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://tikzjax.com/v1/fonts.css">
<script src="https://tikzjax.com/v1/tikzjax.js"></script>

Atès que el codi anterior es posa a la secció HEAD, només cal introduir-lo una vegada al projecte d'eXe.

Per inserir codi de TikZ, amb la finalitat d'incloure els gràfics al text d'un iDevice, utilitzarem el que hi ha a continuació. Ho podrem inserir amb el botó Inserir fragment HTML botón o amb el botó per Editar el codi font de la pàginahtml.

<script type="text/tikz">
  \begin{tikzpicture}
    ... instrucciones TikZ...
  \end{tikzpicture}
</script>

Haurem de substituir la línia que hi ha entre \begin i \end pel codi TikZ que vulguem. Aquest codi l'haurem d'incloure cada vegada que desitgem un dibuix fet amb TikZ, encara que es poden afegir diverses ordres seguides per dibuixar entre \begin i \end.

Per exemple, el codi següent dibuixa un cercle:

<script type="text/tikz">
  \begin{tikzpicture}
    \draw (0,0) circle (1in);
  \end{tikzpicture}
</script>

L'efecte aconseguit és el següent:

El dibuix no apareixerà a l'editor d'eXe sinó a la vista prèvia o un cop exportat i publicat a Internet. Podeu obtenir més informació sobre les ordres usades per TikZ a  Wikilibros o en Overleaf.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)