Omet navegació

Què és MathJax

En aquesta secció

Es descriu MathJax i la seva relació amb \(\LaTeX\) i les fórmules matemàtiques.

MathJax és un motor de visualització de codi obert en JavaScript per a la notació \( \LaTeX \) que funciona a tots els navegadors moderns (traduït de la documentació de MathJax). La seva funció és permetre la visualització de fórmules matemàtiques, sense importar-ne la complexitat, a través d'Internet i altres mitjans com el format de llibre electrònic EPUB.

\(\LaTeX\) és un sistema de composició de textos d'alta qualitat, sobretot d'aplicació científica. La part corresponent a les fórmules matemàtiques és la que MathJax és capaç de reproduir, ja que \( \LaTeX \) té opcions per a la creació de documents complets de qualsevol extensió i complexitat. Si desitges una descripció més detallada del que és\(\LaTeX\) pots consultar l'entrada de la Viquipèdia.

\( \LaTeX \) no només està disponible per a eXe, ja que el trobarem a multitud de programes i serveis web que l'utilitzen. Si habitualment treballem amb fórmules matemàtiques ho trobarem de forma regular per moltes parts. Encara que els editors gràfics de fórmules semblen més senzills i pràctics, la realitat és que quan cal fer un gran nombre de fórmules aquests editors es presenten com un mètode molest i difícil de manejar, però, amb uns mínims coneixements de \( \LaTeX \) podrem realitzar les fórmules que fem servir més habitualment amb un control total sobre elles i una presentació insuperable.

i produeix: \( \LaTeX \)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)