Omet navegació

Fórmules de LibreOffice a eXeLearning

LibreOffice porta integrat al seu processador de textos LibreOffice Math, que és un editor de fórmules amb què es poden guardar les fórmules en el llenguatge MathML. Aquest llenguatge pot ser interpretat per MathJax, per la qual cosa podrem aprofitar les fórmules que tenim escrites als nostres documents per incorporar-les a eXeLearning. Fins i tot si no coneixem LaTeX, però estem acostumats a escriure fórmules al LibreOffice, aquest pot ser un sistema per escriure les nostres fórmules a eXeLearning.

IMPORTANT:
Perquè aquest procés funcioni cal haver incorporat abans MathJax a eXe, tal com s'explica a la secció: Motor MathJax en eXe.

El procés per incorporar les fórmules ha de ser realitzat amb cadascuna per separat i té tres passos molt senzills que expliquem a continuació.

1. Exportar

Exportar el contingut de la fórmula en format MathML.

En primer lloc des de LibreOffice Writer, seleccionem la fórmula que vulguem exportar, polsem el botó dret del ratolí sobre ella i seleccionem l'opció Guardar copia como...

En el cas que la fórmula estigués feta directament a l'aplicació LibreOffice Math (no amb el Writer), el procés de desar és com en qualsevol programa: Fitxer | Desa.

Apareixerà la finestra per desar la fórmula i seleccionarem com a tipus de fitxer: MathML.

2. Copiar

Copiar el codi del fitxer que acabem de crear.

El següent és obrir el fitxer amb un programa de text, com el bloc de notes o qualsevol programa similar, i copiar el codi per poder enganxar-lo a eXe. Les fórmules quedaran centrades per defecte a eXeLearning, si volem que quedin en línia amb el text suprimirem la instrucció display="block" que està a la segona línia.

Código MathML

de forma que quede así:

 

Seguidamente copiamos todo el texto que contiene el archivo para poder pegarlo en eXe.

3. Pegar

Pegar el código en eXeLearning.

Abrimos el iDevice donde queramos la fórmula y pulsamos el botón de insertar código: código

Pegamos el texto en la ventana 

codigo

Y obtendremos  el texto de la fórmula:

formula

Al guardar el iDevice, la veremos tal como debe quedar:

Este es el aspecto de la fórmula en línea:  x 2 + 1 x = 1 { x^2+1 } over { sqrt x }=1

IMPORTANTE PARA LAS FÓRMULA EN LÍNEA:
A diferencia de LaTeX, en que vemos dónde empieza y acaba la fórmula, aquí no sucede lo mismo ya que hay código extra invisible. Para saber dónde acaba nos podemos fijar en la barra de estado del iDevice. Si queremos escribir texto, debemos hacerlo fuera de la zona MATH.
 MATH
Si somos incapaces de salir, pulsa el botón HTML del editor html y escribe cualquier cosa antes o después de los códigos de inicio o fin de la fórmula: <math...> o </math>. Entre ambos códigos no hay que escribir nada, ya que es la fórmula en sí.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)