Omet navegació

Funcions matemàtiques

\(\LaTeX\) Resultat
\sin \(\sin\)
\cos \(\cos\)
\tan \(\tan\)
\arcsin
\(\arcsin\)
\arccos \(\arccos\)
\arctan \(\arctan\)
\log_a x \(\log_a x\)
\ln \(\ln\)
\exp \(\exp\)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)